Văn bản pháp luật

Quyết định 1550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Xem tiếp

Công văn số 1402/TĐC-HCHQ hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BKHCN về quản lý đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

Xem tiếp

Trang 2/2