Văn bản pháp luật

Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Xem tiếp

Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Xem tiếp

Luật này quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Xem tiếp

Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực, tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Xem tiếp

Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Xem tiếp

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa

Xem tiếp

Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Xem tiếp

Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

Xem tiếp

Trang 1/2