Tư vấn

Chủ hiệu cầm đồ có được tự ý sử dụng tài sản cầm đồ không, như tôi phát hiện chủ tiệm sử dụng xe của tôi mang đi cầm tại đây?

Xem tiếp

Trường hợp tiệm cầm cố tài sản không đúng chủ sở hữu hợp pháp bị phạt thế nào?

Xem tiếp

Muốn mở tiệm cầm đồ cần làm giấy phép kinh doanh hay giấy tờ như thế nào, có phức tạp không?

Xem tiếp

Tin nhắn thương hiệu là gì? Nhắc đóng lãi bằng tin nhắn thương hiệu là sao?? Tin nhắn này có ưu điểm gì so với tin nhắn thông thường...

Xem tiếp

Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.

Xem tiếp

Người Châu Âu đã phát minh ra tem nhãn từ hàng trăm năm trước và cho đến nay, tem nhãn đã trở nên rất phổ biến, không chỉ đơn thuần hiển thị thông tin mà còn nhiều công dụng khác

Xem tiếp

Phần mềm cũng như các thiết bị điện tử tức là có thời gian sử dụng và không thể tránh khỏi những hư hỏng, vậy nên cần phải bảo trì để hệ thống hoạt động liên tục và ổn định

Xem tiếp

Bạn có quá ít ý tưởng? Bạn muốn tạo ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn? Bạn nên biết rằng, ý tưởng không tự nhiên có, mà chính là do sự rèn luyện.

Xem tiếp

Trang 4/7