Khảo sát – tư vấn giải pháp quản lý

Đây có thể xem là giai đoạn đầu tiên của mỗi dự án. Ở giai đoạn này, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ khảo sát tại doanh nghiệp (theo mức độ và phạm vi được cho phép từ doanh nghiệp), ghi nhận các yêu cầu về bài toán quản lý.

Với các dữ liệu đầu vào này cùng kinh nghiệm đã triển khai cho hơn 700 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc (tính đến hết tháng 9/2014), chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra lời đáp cho bài toán quản lý của quý khách.
 
Khảo sát – tư vấn giải pháp quản lý
 
Đặc biệt, với Phần Mềm Vàng, mọi thông tin liên quan đến khách hàng đều được nhân viên chúng tôi cam kết bảo mật, ngay từ khâu khảo sát này.

Qua thực tế triển khai và ứng dụng phần mềm, chúng tôi đã đúc kết được qui trình tư vấn triển khai như sau:
 
Khảo sát – tư vấn giải pháp quản lý
7 bước tư vấn triển khai phần mềm