Hiệu chỉnh và cài đặt

Chúng tôi hiểu ngành kinh doanh vàng vốn mang tính gia đình “cha truyền con nối”, cách thức quản lý mỗi nơi mỗi khác nên hầu như mỗi doanh nghiệp đều có những yêu cầu đặc thù riêng. Chính vì thế, sẽ rất khập khiễng nếu áp đặt quý khách theo một khuôn khổ vốn đã được thiết kế và xây dựng từ một khách hàng khác!

Dịch vụ hiệu chỉnh và cài đặt sẽ giải quyết được vấn đề này để mang lại kết quả cuối cùng là quý khách có một phần mềm quản lý phù hợp với tập quán kinh doanh và đặc thù riêng vốn có.
 
Dịch vụ hiệu chỉnh và cài đặt

Các nội dung chủ yếu của dịch vụ hiệu chỉnh cài đặt bao gồm: 
-         Khảo sát hiện trạng
-         Ghi nhận và tập họp các thông tin, yêu cầu về giải pháp quản lý
-         Tư vấn với khách hàng về hướng hiệu chỉnh, sửa đổi phù hợp để cùng thống nhất yêu cầu công việc
-         Tiến hành hiệu chỉnh, sửa đổi phần mềm
-         Kiểm tra (test) các chức năng hiệu chỉnh
-         Cài đặt và hướng dẫn sử dụng
-         Vận hành thực tế và nghiệm thu phần mềm

Phần Mềm Vàng