Bảo hành – Bảo trì

1. Bảo hành:
Tất cả các gói sản phẩm của Phần Mềm Vàng đều được bảo hành miễn phí trong thời hạn 12 tháng hoặc 6 tháng (tùy gói phần mềm) tính từ thời điểm nghiệm thu dự án đưa vào vận hành thực tế. Trong thời gian bảo hành quý khách sẽ nhận được các dịch vụ sau:

a. Khắc phục sự cố phát sinh (nếu có)
Khi có thông báo sự cố từ khách hàng, trong vòng tối đa 02-04 tiếng đồng hồ (tính theo giờ làm việc), chúng tôi sẽ đề xuất phương án giải quyết. Dựa trên phương án giải quyết, chúng tôi sẽ thực hiện và triển khai việc khắc phục theo các cách sau:
-  Hướng dẫn người sử dụng tự khắc phục qua điện thoại, email hoặc truy cập trực tuyến qua Internet
-  Cử nhân viên trực tiếp tới chỗ quý khách để khắc phục sự cố (tùy theo mức độ và khoảng cách thực tế)
 
b. Hỗ trợ về cách thao tác vận hành phần mềm cho người dùng
-  Hỗ trợ hướng dẫn thao tác qua điện thoại, fax, email hoặc truy cập trực tuyến qua Internet
-  Cử nhân viên trực tiếp tới trụ sở của quý khách

c. Được cập nhật các phiên bản phần mềm mới theo qui định mới về quản lý kinh doanh vàng (nếu có)
Trong thời gian bảo hành, mỗi khi có qui định mới được ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, quý khách sẽ được cập nhật phiên bản mới có các chức năng đã được hiệu chỉnh đáp ứng các qui định này.
 
d. Được hỗ trợ cài lại phần mềm khi máy tính bị lỗi
 
2. Bảo trì:
Sau thời gian bảo hành miễn phí, hệ thống đi vào giai đoạn bảo trì. Mục đích của hoạt động bảo trì là giúp hệ thống hoạt động liên tục và ổn định, đảm bảo công việc của quý khách không bị gián đoạn. Đặc biệt, quý khách khi tham gia gói bảo trì sẽ được ưu tiên hỗ trợ.

Dịch vụ bảo trì sẽ được ký định kỳ theo năm, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế mà quý khách có thể lựa chọn.
 
Dịch vụ bảo trì phần mềm - Phần Mềm Vàng
Sau thời gian triển khai thực tế, chúng tôi đã đầu tư xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng như sau:
 
chính sách - quy định bảo trì sản phẩm

Ngay cả ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, chúng tôi vẫn có nhân viên kỹ thuật vào ca trực để tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ quý khách. Khi có bất kì vướng mắc về sử dụng phần mềm, lỗi thiết bị mã vạch, quý khách hãy gọi số 19006037 để được hỗ trợ.