Tuyển dụng

Công ty Phần Mềm Vàng chúng tôi đang cần tuyển gấp NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM. Nhận hồ sơ đến hết 15/3/2017

Xem tiếp

Công ty Phần Mềm Vàng chúng tôi đang cần tuyển gấp NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER (DATABASE), môi trường hấp dẫn, nộp hồ sơ đến hết 15/3/2017.

Xem tiếp

Cần tuyển LẬP TRÌNH PHẦN MỀM. Cơ hội gia nhập môi trường năng động, trẻ trung & khẳng định bản thân! Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/3/2017, gửi hồ sơ đến tuyendung@phanmemvang.com.vn

Xem tiếp