Vạn sự khởi đầu nan...

Mọi việc khởi đầu lúc nào cũng gặp phải khó khăn, lúng túng huống hồ “khởi đầu của khởi đầu” cụ thể là bắt đầu triển khai phần mềm mới trên cơ sở thay thế phần mềm cũ thì khó khăn dường như tăng gấp bội vì phải bảo đảm quá trình chuyển tiếp cũ - mới diễn ra nhanh chóng mà cái mới dĩ nhiên phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe hơn!

Phần Mềm Vàng
Cán bộ triển khai phần mềm của Phần Mềm Vàng (áo thun xanh) cùng khách hàng đang triển khai phần mềm mới trên toàn hệ thống. Ảnh chụp lúc 22g ngày 20/2/2017

Cảm ơn các bạn tham gia dự án, cả "tiền tuyến" & "hậu phương", đã làm việc cật lực những ngày qua (và cả những ngày còn lại sắp tới). Chân thành cảm ơn các anh chị tại công ty Vàng Bạc Đá Quý Hạ Long đã không quản khó khăn thức cùng chúng tôi đến 22, 23 giờ để sớm đưa vào vận hành phần mềm mới trên toàn hệ thống...

Cùng nhau, chúng ta sẽ mang lại kết quả tốt nhất, tại sao không?