Giải đáp thắc mắc về Thông tư 22 (Phần 3)

Hỏi: Vàng khi đo lên máy là 9999 có được đóng dấu là 9999 hay đóng 999 theo qui định? Nếu đóng 9999 có bị xử phạt không?Nếu có, phạt bao nhiêu? (thhanh84@yahoo.com).

Ông Nguyễn Văn Dưng: Đề nghị thực hiện theo bảng phân hạng của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN.

Phần Mềm Vàng xin trích dẫn bảng phân hạng theo thông tư 22/2013/TT-BKHCN như sau:

Chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ được phân hạng theo độ tinh khiết của vàng tương ứng với hàm lượng vàng được quy định trong Bảng 3

Hỏi: Tôi có thử máy quang phổ, đem 1 mẫu thử thử 3 lần sẽ có 3 kết quả khác nhau (chưa kể mang mẫu thử đó sang thử máy khác sẽ có kết quả khác). Vậy sai số thế nào là đúng theo qui định cho cùng 1 mẫu thử? (0168778xxxx.) Trường hợp món hàng tôi niêm yết là vàng 7 tuổi rưỡi, khi làm có cả vảy hàn hay móc khóa, thường sẽ làm bằng vàng thấp tuổi hơn. Vậy khi đem món hàng kiểm định hàm lượng vàng, sai số bao nhiêu là chấp nhận được theo qui định? (Anh Kiên, Nha Trang, kimphat…@yahoo.com.vn). Nếu hàng niêm yết là 68%, khi nấu lại còn bao nhiêu là cho phép theo thông tư 22? (Anh Bá Lộc, Cần Đước, Long An).

Ông Nguyễn Văn Dưng: Máy quang phổ trên thị trường hiện nay của các công ty cung cấp cho các doanh nghiệp khi kiểm tra hàm lượng vàng (tuổi vàng) cũng chỉ cho kết quả để tham khảo. Giới hạn sai số kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trong sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 22/2013/TT-BK

  • 1‰ đối với vàng có hàm lượng 99,9% trở lên
  • 2‰ đối với vàng có hàm lượng từ 80% đến dưới 99,9%
  • 3‰ đối với vàng có hàm lượng dưới 80%.

Hỏi: Trong điều 6 chương 3 của thông tư 22 qui định là khi thực hiện phân hạng theo Kara, vàng trang sức mỹ nghệ được phân hạng thấp hơn liền kề với giá trị Kara thực tế xác định theo phân hạng danh định tại bảng 3 với ví dụ là vàng trang sức 21,5K thì xếp vào loại vàng 21K. Vậy nếu là 21,9K hay 21,6K thì xếp vào loại vàng 21K hay 22K? Nếu là 21,2K thì vẫn là 21K? (Chị Thủy, Tiền Giang).

Ông Nguyễn Văn Dưng: Vàng trang sức, mỹ nghệ được phân hạng thấp hơn liền kề với giá trị Kara thực tế xác định theo phân hạng danh định tại bảng 3 thông tư 22/2013/TT-BKHCN Khoản 2 Điều 6 yêu cầu chất lượng đối với vàng trang sức. Ví dụ vàng 21,5K; 21,6K thì khi xếp hạng là 21K.

Chuyên mục được thực hiện với sự cộng tác của Công ty TNHH TM và DV Tin Học Phần Mềm Vàng cùng sự tham dự của các vị khách mời:

  • Ông Nguyễn Thành Long – Chủ Tịch Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam
  • Ông Nguyễn Văn Dưng – Chủ Tịch Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Tp. Hồ Chí Minh
  • Bà Nguyễn Thị Kim Huệ – Chánh Thanh Tra Sở Khoa Học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Quý khách có thể xem các nội dung hỏi – đáp về thông tư 22 và các qui định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại http://thongtu22.phanmemvang.com.vn/

Có 3 cách để gửi câu hỏi về cho chúng tôi:

Gọi số 19006037

Gửi email đến thongtu22@phanmemvang.com.vn

Gửi câu hỏi ngay tại trang thông tin http://thongtu22.phanmemvang.com.vn/

Còn tiếp….

Nguồn: Giavang.net